Menschen

van – gogh – 1 – symbol

van – gogh – symbol

michelangelo – 1 – symbol

michelangelo – symbol

lenin – 1 – symbol

lincoln – 1 – symbol

lincoln – symbol

khubilaikhan 1 symbol

khubilaikhan symbol

lenin – symbol

kennedy – 1 – symbol

heinrich schliemann – 1 – symbol

kennedy – symbol

heinrich schliemann – symbol

1 – ikone gandhi

gandhi – symbol

descartes – 1 – symbol

edison – 1 – symbol

edison – symbol

da vinci 1 symbol

descartes – symbol

da – vinci – symbol

copernicus – 1 – symbol

curie – 1 – symbol

curie – symbol

kopernikus – symbol

columbus – symbol

columbus – 1 – symbol

1. kaiser – symbol

porträts, 2 – symbol

1. kaiser 1. „

perikles symbol

o cromwell 2 symbol

perikles 2 symbol

o als symbol

montesquieu 2 symbol

montesquieu symbol

marie antoinette 2 symbol

marie – antoinette – symbol

marco – polo – 2 – symbol

louis xiv – 2 – symbol

marco – polo – symbol

louis xiv – symbol

louis xiii – symbol

louis xiii – 2 – symbol

lorenzo 2 symbol

lorenzo symbol

iwan iii. 2 symbol

iwan iii. symbol

gustav adolf 2 symbol

gustav – adolf – symbol

genjou 2 symbol

genjou symbol

augustus 2 symbol

ordner 2 symbol

augustus – symbol

alexander symbol

alexander 2. „

teddy bär symbol

super – held „